KB 229 ทัวร์กระบี่ แพ็คเกจทัวร์เขาสก 3 วัน 2 คืน ราคา 6,900 บาท รวมทุกอย่างจาก กทม. เดินทางโดยรถตู้

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ – กระบี่
18.30 น. พร้อมกันที่ปั๊ม ปตท. วิภาวดี รังสิต ตรงข้าม ม.หอการค้า(คลิ๊กดูเเผนที่ขึ้นรถ) โดยมีทีมงานให้บริการอำนวยความสะดวก
19.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.กระบี่ ด้วยรถตู้รุ่นใหม่ล่าสุด

วันที่สอง กระบี่ – ทะเลแหวก – อ่าวมาหยา- อ่าวโล๊ซามะ -อ่าวปิเล๊ะ
06.30 น. ฟ้าสางที่ จ.กระบี่ พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) นำสัมภาระเข้าที่พัก (พัก โรงแรมกระบี่ ห้องละ 2 ท่าน)
08.30 น. ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา นำท่านลงเรือ Speed Boat ออกเดินทางสู่ทะเลแหวก (Unseen) ชม เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย จากนั้นออกเดินทางสู่เกาะพีพี นำท่านชมหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ชมความสวยงามของ อ่าวมาหยา อ่าวโล๊ซามะ อ่าวปิเล๊ะ
12.00 น.บริการอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 2) หลังอาหารพักผ่อน เล่นน้ำกันตามสบายที่ อ่าวต้นไทร จากนั้นนำท่านดำน้ำดูปะการังหลากสีและฝูงปลานานาชนิดกันต่อที่ เกาะไม้ไผ่ ตอนเย็นๆ นำท่านออกเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย เข้าที่พักที่ โรงแรมกระบี่คริสตัน
19.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนหรือท่องราตรีเมืองกระบี่กันตามสบาย

วันที่สาม ตรังเที่ยว 4เกาะ เกาะมุก ถ้ำมรกต เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) จากนั้นออกเดินทางสู่ ท่าเรือหาดปากเมง
09.30 น. นำท่านลงเรือทัวร์ลำใหญ่ ออกเดินทางสู่ เกาะกระดาน ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลอันดามันใต้ ให้ท่านพักผ่อนริมหาดทราย ถ่ายรูป ดำน้ำดูปะการังกันตามอัธยาศัย จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะมุก นำท่านชมความสวยงามอันน่าพิศวงของ ถ้ำมรกต (Unseen)
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่5) หลังอาหารนำท่านดำน้ำดูปะการังอ่อนหลากสีและฝูงปลานานาชนิดที่ เกาะเชือก และ เกาะม้า กันให้จุใจ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับท่าเรือหาดปากเมง นำท่านออกเดินทางเข้าที่พัก โรงแรม ตรัง
19.00 น. บริการอาหารเย็น(มื้อที่ 6) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ สุราษฎร์ธานี -ล่องเรือชมกุ้ยหลิน - กรุงเทพฯ
06.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม( มื้อที่7 )หลังอาหารนำท่านเดินทางไปจังหวัดสุราษฎร์ เข้าชมอุทยานแห่งชาติเขาสกพร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือชมเขือนเชียวหลาน ชมเสาหินกลางน้ำ และภูมิประเทศที่สวย จนได้รับการขนานนามว่า กุ้ยหลินเมืองไทย ล่องเรือ พร้อมกับถ่ายรูปสวยๆจากธรรมชาติ สัมผัสกับกุ้ยหลินเมืองไทย เหมาะสมแก่เวลา นำท่านเดินทาง กลับ กรุงเทพฯ แวะซื้อของฝากพร้อมทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย คณะทัวร์จ่ายเอง

วันที่ห้า
05.00 น.ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ เจ้าหน้าที่ส่งด้วยรอยยิ้ม และความประทับใจ มิรู้ลืม

อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ VIP COMMUTER
- ค่าที่พัก 2 คืน (พักโรงแรม 2 คืน ตามรายการระบุ)
- ค่าอาหาร 8 มื้อ
- ค่าเรือนำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง , ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)

โปรเเกรมเเนะนำ

รหัส KB 210ทัวร์กระบี่ – ตรัง (นอน ตรัง 1 คืน)

รหัส KB 211 ทัวร์กระบี่ แบบ เจาะลึก (นอน กระบี่1 คืน)

รหัส KB 212 ทัวร์กระบี่ – สุราษฎร์ธานี (นอน กระบี่ 1 คืน)

รหัส KB 213 ทัวร์กระบี่ – กุ้ยหลินเมืองไทย (นอน กระบี่ 1 คืน)

รหัส KB 214 ทัวร์กระบี่ – พังงา (นอน พังงา 1 คืน)

รหัส KB 215 ทัวร์กระบี่ –เกาะพีพี (พักรีสอทร์บนเกาะพีพี)

รหัส KB 216 ทัวร์กระบี่ –เกาะพีพี – สระมรกต (นอนพีพี 2 คืน )

รหัส KB 217 ทัวร์ตรัง – เที่ยว 4 เกาะ– สระมรกต (นอนตรัง 1 คืน )

รหัส KB 218 ทัวร์เกาะลิบง – ตรัง –กระบี่ (นอนเกาะลิบง 1 คืน นอนกระบี่ 1 คืน )

รหัส KB 219 ทัวร์ ตรัง – กุ้ยหลินเมืองไทย (นอนตรัง 1 คืน )

KB 220 ทัวร์กระบี่ – กุยหลินเมืองไทย – ไชยา (นอนแพรเพลินไพร 1คืน)

KB 221 ทัวร์กระบี่ – เขาสก (นอนกระบี่ 1คืน)

KB 222 ทัวร์เขาสก – พระธาตุไชยา (นอนบนแพเพลินไพร 1คืน)

KB 223 ทัวร์กระบี่ – ตรัง – สุราษฎร์ธานี (สปีดโบ้ทครึ่งวัน นอนตรัง 1 คืน นอนแพเพลินไพร 1 คืน )

KB 224 ทัวร์ตรัง – กระบี่ -ภูเก็ต พักกระบี่ 1 คืน พักภูเก็ต 1 คืน

KB 225 ทัวร์ตรัง – กระบี่ –ภูเก็ต วัดพระใหญ่ พักกระบี่ 1 คืน พักภูเก็ต 1 คืน

KB 226 ทัวร์กระบี่ – พังงา –หมู่บ้านมอร์แกน (นอนพังงา 1 คืน)

KB 227 ทัวร์กระบี่ – พังงา – ภูเก็ต (นอนพังงา 2 คืน)

KB 228 ทัวร์กระบี่ –ตรัง – พังงา (นอนกระบี่ 1 คืน นอนตรัง 1 คืน )

KB 229 ทัวร์กระบี่ –ตรัง – กุ้ยหลิน นอนกระบี่ 1 คืน นอนตรัง 1 คืน

KB 230 ทัวร์ ตรัง–กระบี่– สุราษฎร์ธานี นอนกระบี่ 1 คืน นอนแพ 1 คืน

KB 231 ทัวร์ตรัง - สตูล เกาะหลีเป๊ะ นอนตรัง 1 คืน นอนรีสอทร์ 1คืน

KB 232 ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ เที่ยวทะเลกระบี นอนหลีเป๊ะ 1 คืน กระบี 1คืน

KB 233 ทัวร์กระบี่ – หมู่เกาะสุรินทร์ นอนกระบี่ 1 คืน นอนบนเกาะสุรินทร์ 1 คืน

KB 234 ทัวร์กระบี่ – หมู่เกาะสิมิลัน นอนกระบี่ 1 คืน เขาหลัก 1 คืน

KB 235 ทัวร์กระบี่ – หมู่เกาะสุรินทร์ นอนกระบี่1คืน คุระบุรี 1 คืน บนเกาะสุรินทร์ 1 คืน

KB 236 ทัวร์กระบี่ – หมู่เกาะสิมิลัน นอนกระบี่ 1 คืน นอนเขาหลัก 1คืน นอนเกาะสิมิลัน 1 คืน

KB 237 ทัวร์กระบี่ – หมู่เกาะสุรินทร์ -ภูเก็ต นอนพังงา 1 คืน นอนภูเก็ต 1 คืน

รหัส KB 238 ทัวร์กระบี่ – ตรัง แบบ 3 วัน 2 คืน นอนกระบี่ 1 คืน นอนตรัง 1 คืน

รหัส KB 239 ทัวร์กระบี่ – ตรัง แบบ 2 วัน 1 คืน นอนกระบี่ 1 คืน


วิธีการจองทัวร์

โทรสำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 , 02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com

โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-617-7128 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี)
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที
 

แผนที่บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขาพัทยา

 


แผนที่บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขาสามพราน