KB 239 ทัวร์กระบี่ ท่องเที่ยวกระบี่ 2 วัน 1 คืน ราคา 5,500 บาท รวมทุกอย่างจาก กทม. เดินทางโดยรถตู้

KB 239 ทัวร์กระบี่ – ตรัง แบบ 2 วัน 1 คืน นอนกระบี่ 1 คืน รวมทุกอย่างจาก กรุงเทพฯ เริ่มจากกรุงเทพฯ เดินทางโดยรถตู้ VIP COMMUTER

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ - กระบี่
18.30 น. พร้อมกันที่ปั๊ม ปตท. วิภาวดี รังสิต ตรงข้าม ม.หอการค้า(คลิ๊กดูเเผนที่ขึ้นรถ) โดยมีทีมงานให้บริการอำนวยความสะดวก
19.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.กระบี่ ด้วยรถตู้รุ่นใหม่ล่าสุด

วันที่สอง กระบี่ – ทะเลแหวก – เกาะปอดะ- เกาะไก่- เกาะทับ- เกาะหม้อ- เกาะพีพี-อ่าวโล๊ซามะ -อ่าวปิเล๊ะ
06.30 น. ฟ้าสางที่ จ.กระบี่ พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) นำสัมภาระเข้าที่พัก (พัก โรงแรมกระบี่ ห้องละ 2 ท่าน)
08.30 น. ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา นำท่านลงเรือ Speed Boat ออกเดินทางสู่ทะเลแหวก (Unseen) ชม เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย จากนั้นออกเดินทางสู่เกาะพีพี นำท่านชมหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ชมความสวยงามของ อ่าวมาหยา อ่าวโล๊ซามะ อ่าวปิเล๊ะ
12.00 น.บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิคที่เกาะพีพี ( มื้อที่ 2) หลังอาหารพักผ่อน เล่นน้ำกันตามสบายที่ อ่าวต้นไทร จากนั้นนำท่านดำน้ำดูปะการังหลากสีและฝูงปลานานาชนิดกันต่อที่ เกาะไม้ไผ่ และชมสุสานหอย 45 ล้านปี ตอนเย็นๆ นำท่านออกเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย เข้าที่พัก
19.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนหรือท่องราตรีเมืองกระบี่กันตามสบาย

วันที่สาม เกาะกระดาน- ถ้ำมรกต- เกาะเชือก-เกาะม้า
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4) จากนั้นออกเดินทางสู่ ท่าเรือหาดปากเมง
09.30 น. นำท่านลงเรือทัวร์ลำใหญ่ ออกเดินทางสู่ เกาะกระดาน ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลอันดามันใต้ ให้ท่านพักผ่อนริมหาดทราย ถ่ายรูป ดำน้ำดูปะการังกันตามอัธยาศัย จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะมุก นำท่านชมความสวยงามอันน่าพิศวงของ ถ้ำมรกต (Unseen)
12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิคบนเรือ (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านดำน้ำดูปะการังอ่อนหลากสีและฝูงปลานานาชนิดที่ เกาะเชือก และ เกาะม้า กันให้จุใจ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับท่าเรือหาดปากเมง นำท่านออกเดินทางกลับกทม
19.00 น. บริการอาหารเย็น คณะทัวร์จ่ายเอง ซื้อของฝากเค้กเมืองตรัง

วันที่สี่ กทม กรุงเทพฯ
05.00 น. ถึงกทม

อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด
- ค่าที่พัก 1 คืน (พักโรงแรม 2 คืน ตามรายการระบุ)
- ค่าอาหาร 5 มื้อ
- ค่าเรือนำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง , ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)

โปรเเกรมเเนะนำ

รหัส KB 210ทัวร์กระบี่ – ตรัง (นอน ตรัง 1 คืน)

รหัส KB 211 ทัวร์กระบี่ แบบ เจาะลึก (นอน กระบี่1 คืน)

รหัส KB 212 ทัวร์กระบี่ – สุราษฎร์ธานี (นอน กระบี่ 1 คืน)

รหัส KB 213 ทัวร์กระบี่ – กุ้ยหลินเมืองไทย (นอน กระบี่ 1 คืน)

รหัส KB 214 ทัวร์กระบี่ – พังงา (นอน พังงา 1 คืน)

รหัส KB 215 ทัวร์กระบี่ –เกาะพีพี (พักรีสอทร์บนเกาะพีพี)

รหัส KB 216 ทัวร์กระบี่ –เกาะพีพี – สระมรกต (นอนพีพี 2 คืน )

รหัส KB 217 ทัวร์ตรัง – เที่ยว 4 เกาะ– สระมรกต (นอนตรัง 1 คืน )

รหัส KB 218 ทัวร์เกาะลิบง – ตรัง –กระบี่ (นอนเกาะลิบง 1 คืน นอนกระบี่ 1 คืน )

รหัส KB 219 ทัวร์ ตรัง – กุ้ยหลินเมืองไทย (นอนตรัง 1 คืน )

KB 220 ทัวร์กระบี่ – กุยหลินเมืองไทย – ไชยา (นอนแพรเพลินไพร 1คืน)

KB 221 ทัวร์กระบี่ – เขาสก (นอนกระบี่ 1คืน)

KB 222 ทัวร์เขาสก – พระธาตุไชยา (นอนบนแพเพลินไพร 1คืน)

KB 223 ทัวร์กระบี่ – ตรัง – สุราษฎร์ธานี (สปีดโบ้ทครึ่งวัน นอนตรัง 1 คืน นอนแพเพลินไพร 1 คืน )

KB 224 ทัวร์ตรัง – กระบี่ -ภูเก็ต พักกระบี่ 1 คืน พักภูเก็ต 1 คืน

KB 225 ทัวร์ตรัง – กระบี่ –ภูเก็ต วัดพระใหญ่ พักกระบี่ 1 คืน พักภูเก็ต 1 คืน

KB 226 ทัวร์กระบี่ – พังงา –หมู่บ้านมอร์แกน (นอนพังงา 1 คืน)

KB 227 ทัวร์กระบี่ – พังงา – ภูเก็ต (นอนพังงา 2 คืน)

KB 228 ทัวร์กระบี่ –ตรัง – พังงา (นอนกระบี่ 1 คืน นอนตรัง 1 คืน )

KB 229 ทัวร์กระบี่ –ตรัง – กุ้ยหลิน นอนกระบี่ 1 คืน นอนตรัง 1 คืน

KB 230 ทัวร์ ตรัง–กระบี่– สุราษฎร์ธานี นอนกระบี่ 1 คืน นอนแพ 1 คืน

KB 231 ทัวร์ตรัง - สตูล เกาะหลีเป๊ะ นอนตรัง 1 คืน นอนรีสอทร์ 1คืน

KB 232 ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ เที่ยวทะเลกระบี นอนหลีเป๊ะ 1 คืน กระบี 1คืน

KB 233 ทัวร์กระบี่ – หมู่เกาะสุรินทร์ นอนกระบี่ 1 คืน นอนบนเกาะสุรินทร์ 1 คืน

KB 234 ทัวร์กระบี่ – หมู่เกาะสิมิลัน นอนกระบี่ 1 คืน เขาหลัก 1 คืน

KB 235 ทัวร์กระบี่ – หมู่เกาะสุรินทร์ นอนกระบี่1คืน คุระบุรี 1 คืน บนเกาะสุรินทร์ 1 คืน

KB 236 ทัวร์กระบี่ – หมู่เกาะสิมิลัน นอนกระบี่ 1 คืน นอนเขาหลัก 1คืน นอนเกาะสิมิลัน 1 คืน

KB 237 ทัวร์กระบี่ – หมู่เกาะสุรินทร์ -ภูเก็ต นอนพังงา 1 คืน นอนภูเก็ต 1 คืน

รหัส KB 238 ทัวร์กระบี่ – ตรัง แบบ 3 วัน 2 คืน นอนกระบี่ 1 คืน นอนตรัง 1 คืน

รหัส KB 239 ทัวร์กระบี่ – ตรัง แบบ 2 วัน 1 คืน นอนกระบี่ 1 คืน


วิธีการจองทัวร์

โทรสำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 , 02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com

วิธีการจองทัวร์
กรุ๊ปจอย มัดจำท่านละ 2000 บาท ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง
กรุ๊ปเหมา มัดจำ 50 % ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง

คำแนะนำในการจองทัวร์
เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง
และสำรองที่นั่งได้ทันที รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชีรายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี)
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

แนะนำสำนักงานและสาขาสไมล์ไทย จำกัด
ใกล้ฟาร์มจรเข้สวนสามพราน 98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร 02-8139228 ,02-4290523,02-4290545,02-4290553,02-8058800 เเฟ็กซ์ 02,8139227,02-4290554
สาขา พัทยา 583/13 หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางระมุง จังหวัดชลบุรี โทร 038-221498,เเฟ็กซ์ 038-221498

แนะนำออฟฟิคใหม่สไมล์ไทยทัวร์ ในประเทศลาว
เคาน์เตอร์ ติดกับด่านตรวจคนเข้าเมือง สปป.ลาว บูทที่ 3/4 ด่านวังเต่า เมืองปากเซ ประเทศลาว
โทรมือถือ 089-0404783
โทรสำนักงาน- เเฟ็กซ์ 009-856302801717

แนะนำเวบใหม่ http://www.smilethaiecotour.com
และเวบรถเช่าขับเอง http://www.smilethaicarrent.com


แผนที่บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขาพัทยา

 


แผนที่บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขาสามพราน