ร้านอาหารเรือนทิพย์ https://www.youtube.com/watch?v=PdBu2J6Z_vQ

ร้านอาหารปูดำ https://www.youtube.com/watch?v=lgJDPko1wTY

ร้านอาหารบริเวณหาดนพรัตน์ธารา https://www.youtube.com/watch?v=1dOOoGPI9Sg

ร้านอาหารยกยอ หาดปากเมง https://www.youtube.com/watch?v=C3Jx0wXExww